Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2013: Випуск 28 Cтруктурно-семантичні особливості прикметників-композитів із компонентом -krank (на матеріалі лексикографічних даних). Анотація   PDF
I.R. Taktasheva
 
2015: Випуск 30 La guía medieval para la salud de John Lydgate (the Dietary) (un “best-seller” del siglo XV). Анотація   PDF (English)
José Antonio Alonso Navarro
 
2015: Випуск 30 Інформація про набір статей до № 31 Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2015
 
2013: Випуск 28 Безсуб’єктні речення характеризації в англійській і українській мовах. Анотація   PDF
O. V. Korsun
 
2015: Випуск 30 Відіменникові дієслова із суфіксом -ieren у німецькій мові на початку XVII століття. Анотація   PDF (Русский)
S.M. Zakharchenko
 
2015: Випуск 30 Вимоги до авторських оригіналів статей Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
© Донецький національний університет, 2015
 
2013: Випуск 28 Вимоги до авторських оригіналів статей Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
© Донецький національний університет, 2013
 
2013: Випуск 28 Внутрішня форма слова і національне світобачення. Анотація   PDF
V.M. Manakin
 
2013: Випуск 28 Дієслова із суфіксом -ieren у середньоверхньонімецькому епосі ХІІІ століття. Анотація   PDF
S.M. Zakharchenko
 
2014: Випуск 29 Деякі семантичні типи середньоверхньонімецьких дієслів з префіксом ver-. Анотація   PDF (Русский)
M. I. Kalus
 
2014: Випуск 29 До семантики рефлексів ‘набрякати, надуватися’ в германських, слов’янських та балтійських мовах Анотація   PDF
I. M. Korotka
 
2014: Випуск 29 До семантичної історії термінів лексико- семантичної групи “Суд” у слов’янських мовах. Анотація   PDF (Русский)
A. A. Fedorova
 
2013: Випуск 28 Емоційне забарвлення політичного дискурсу: прагматичний аспект. Анотація   PDF
N.M. Magas
 
2014: Випуск 29 Етимологічний коментар до кількох слов’янських ізоглос у праці О. О. Шахматова “До історії звуків російської мови”. Анотація   PDF (Русский)
A. I. Iliadi
 
2013: Випуск 28 Зіставно-типологічне дослідження парадигматичної лакунарності в англійському і українському художньому мовленні: лінгвокогнітивний аспект. Анотація   PDF
M. I. Onyschuk
 
2015: Випуск 30 Категорія інтенсивності у фразеології. Анотація   PDF
D.Ye. Ihnatenko
 
2014: Випуск 29 Категорія евіденційності в сучасній перській мові. Анотація   PDF
O. Ch. Kshanovsky
 
2015: Випуск 30 Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб’єкта в німецькій та українській мовах. Анотація   PDF
О.О. Konstantinova
 
2014: Випуск 29 Компаративні композити як результат дефразеологізації усталених порівнянь англійської і німецької мов. Анотація   PDF
K. I. Mizin
 
2013: Випуск 28 Комунікативна тактика демонстрації переваг установи та підкреслення її ексклюзивності в німецьких та українських рекламних слоганах. Анотація   PDF
O.V. Leschenko
 
2015: Випуск 30 Лінгвокогнітивна модель ідіосинкратичної психічної реальності персонажа (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Анотація   PDF
I.D. Vepryniak
 
2015: Випуск 30 Лексичні та синтаксичні способи актуалізації образного порівняння в англійській, українській та польській мовах. Анотація   PDF
М.Ya. Olenyak
 
2015: Випуск 30 Місце іменникових трикомпозитів у системі складних слів у середньоверхньонімецькій мові та їхня структурна організація. Анотація   PDF
O.V. Biletska
 
2013: Випуск 28 Методологія дослідження лінгвокогнітивних особливостей концепту INSULARITY. Анотація   PDF
O. R. Burdeina
 
2013: Випуск 28 Мотивуючі бази назв професій у сучасній англійській мові. Анотація   PDF
S.S. Kocherhina
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >>