Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
2013: Випуск 28 Cтруктурно-семантичні особливості прикметників-композитів із компонентом -krank (на матеріалі лексикографічних даних). Анотація   PDF
I.R. Taktasheva
 
2015: Випуск 30 La guía medieval para la salud de John Lydgate (the Dietary) (un “best-seller” del siglo XV). Анотація   PDF (English)
José Antonio Alonso Navarro
 
2015: Випуск 30 Інформація про набір статей до № 31 Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2015
 
2016: Випуск 31-32 Анотації Анотація   PDF
© Донецький національний університет, 2016
 
2013: Випуск 28 Безсуб’єктні речення характеризації в англійській і українській мовах. Анотація   PDF
O. V. Korsun
 
2015: Випуск 30 Відіменникові дієслова із суфіксом -ieren у німецькій мові на початку XVII століття. Анотація   PDF (Русский)
S.M. Zakharchenko
 
2016: Випуск 31-32 Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії. Анотація   PDF
M. М. Yurkovska
 
2015: Випуск 30 Вимоги до авторських оригіналів статей Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
© Донецький національний університет, 2015
 
2013: Випуск 28 Вимоги до авторських оригіналів статей Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
© Донецький національний університет, 2013
 
2016: Випуск 31-32 Власне ім’я у художньому творі як перекладацька проблема. Анотація   PDF
O. V. Kovtun, O. S. Pomazan
 
2013: Випуск 28 Внутрішня форма слова і національне світобачення. Анотація   PDF
V.M. Manakin
 
2013: Випуск 28 Дієслова із суфіксом -ieren у середньоверхньонімецькому епосі ХІІІ століття. Анотація   PDF
S.M. Zakharchenko
 
2016: Випуск 31-32 Дативні транзитивні рефлексивні дієслова в російській мові: особливості походження. Анотація   PDF (English)
M. Ya. Olenyak
 
2016: Випуск 31-32 Дериваційний потенціал дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом дo-/do- в українській і польській мовах (субстантивний блок). Анотація   PDF
L. V. Sehin
 
2014: Випуск 29 Деякі семантичні типи середньоверхньонімецьких дієслів з префіксом ver-. Анотація   PDF (Русский)
M. I. Kalus
 
2016: Випуск 31-32 До питання взаємовідношення відмінкової і прийменникової системи в класичних мовах. Анотація   PDF
M. G. Seniv
 
2014: Випуск 29 До семантики рефлексів ‘набрякати, надуватися’ в германських, слов’янських та балтійських мовах Анотація   PDF
I. M. Korotka
 
2014: Випуск 29 До семантичної історії термінів лексико- семантичної групи “Суд” у слов’янських мовах. Анотація   PDF (Русский)
A. A. Fedorova
 
2016: Випуск 31-32 До уваги авторів. Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
© Донецький національний університет, 2016
 
2013: Випуск 28 Емоційне забарвлення політичного дискурсу: прагматичний аспект. Анотація   PDF
N.M. Magas
 
2014: Випуск 29 Етимологічний коментар до кількох слов’янських ізоглос у праці О. О. Шахматова “До історії звуків російської мови”. Анотація   PDF (Русский)
A. I. Iliadi
 
2013: Випуск 28 Зіставно-типологічне дослідження парадигматичної лакунарності в англійському і українському художньому мовленні: лінгвокогнітивний аспект. Анотація   PDF
M. I. Onyschuk
 
2015: Випуск 30 Категорія інтенсивності у фразеології. Анотація   PDF
D.Ye. Ihnatenko
 
2014: Випуск 29 Категорія евіденційності в сучасній перській мові. Анотація   PDF
O. Ch. Kshanovsky
 
2015: Випуск 30 Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб’єкта в німецькій та українській мовах. Анотація   PDF
О.О. Konstantinova
 
1 - 25 з 64 результатів 1 2 3 > >>