Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор
Сенів М. Г. - доктор філологічних наук, професор, Донецький національний університет
Заст. головного редактора
Мікіна О. Г. - кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет
Відповідальний секретар
Коцаренко Є. В. - старший викладач, Донецький національний університет

Члени редколегії:
Вінтонів М. О. - доктор філологічних наук, професор, Донецький національний університет
Загнітко А. П. - доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Донецький національний університет
Залужна О. О. - кандидат філологічних наук, доцент, Донецький національний університет
Лукаш Г. П. - доктор філологічних наук, професор, Донецький національний університет
Оленяк М. Я. - кандидат філологічних наук, доцент, Донецький національний університет
Помірко Р. С. - доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Прокопчук О. О. - доктор філологічних наук, професор, Інститут неофілології Поморської академії, м. Слупськ (Польща)
Таранець В. Г. - доктор філологічних наук, професор, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
Чередниченко О. І. - доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка