Семантична структура іменників на позначення добра в українській та англійській мовах.

Автор(и)

  • H. V. Onyshchak ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2075-2970.2019.37.2

Ключові слова:

формалізований аналіз лексичної семантики, лексико-семантична група, матриця, семний склад, кількісні та якісні характеристики

Анотація

Стаття присвячена зіставному дослідженню семантичної структури лексики на позначення добра в сучасних українській та англійській мовах за допомогою методики формалізованого аналізу лексичної семантики. Укладено реєстр слів на позначення добра в двох далекоспоріднених мовах на основі суцільного аналізу найавторитетніших тлумачних словників; змодельовано їхні лексико-семантичні групи; сконструйовано матриці співвідношень досліджуваних одиниць та їхніх значень; виявлено кількісні та якісні характеристики сем іменників на позначення добра в кожній із досліджуваних мов; зіставлено семний склад лексикосемантичних груп у сучасних українській та англійській мовах.

Комплексний семний аналіз лексичних одиниць на позначення добра в досліджуваних мовах на основі матриць розкрив ієрархічний порядок та організацію сем у формулах тлумачень іменників. Семний склад слів ділиться на шість підмножин, які відображають широку палітру семантики досліджуваних іменників. За частотою їхнього вживання у формулах тлумачень лексем на позначення добра нами виділено поліфункційні, з середнім ступенем функціональності та монофункційні семи.

Біографія автора

H. V. Onyshchak, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології

Посилання

Bilodid, I. K. (1970–1980). Slovnyk ukrajinsjkoji movy. Kyjiv : Naukova dumka, 1–11.

Cruse, A. (2000). Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. New York: Oxford University Press.

Danesi, M. (2016). Language and Mathematics: An Interdisciplinary Guide. Boston–Berlin: Mouton de Gruyter.

Fabian, M. P. (1998). Etyketna leksyka v ukrajinsjkij, anghlijsjkij ta ughorsjkij movakh. Uzhghorod: Informacijno-vydavnyche aghentstvo “IVA”.

Goddard, C., Wiezbicka, A. (2014). Words and Meanings. Lexical Semantics across Domains, Languages and Cultures. UK: Oxford Uniersity Press.

Kocherghan, M. P. (2006). Osnovy zistavnogho movoznavstva. Kyjiv: Akademija.

Murray, J. (1963). Oxford English Dictionary. London: Oxford University Press, 1–12.

Onyshhak, Gh.V. (2019). Systemno-strukturna parametryzacija leksyko-semantychnoji ghrupy “Zlo” v ukrajinsjkij, anghlijsjkij ta francuzjkij movakh (dys. na zdobuttja nauk. stup. kand. filol. nauk). Kyjivsjkyj nacionaljnyj linghvistychnyj universytet, Kyjiv.

Ortiz, A., Zierer, E. (1968). Set theory and linguistics. The Hague / Paris, Mouton.

Shhapaceva, M. H., Pazova, L. M. (2014). znachenii slova. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, 121–127.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Мовні одиниці та категорії у типологічному й зіставному аспектах